2CC Information

Information ska ske enligt projektets kontaktlista. Överväg om fler måste informeras före byggstart än de som har informerats i trafikförslagsskedet eller som informerats enligt projektets kontaktlista.