2CE1.13 Normalsektion

Ritningen upprättas normalt i skala 1:50 alternativt 1:20. Den ska visa representativa tvärsnitt genom vägkroppen och redovisa följande:

 • Gatunamn och eventuellt objektsnummer.
 • Gatu- eller vägsträcka (längdmätning), det vill säga den sträcka sektionen gäller i princip.
 • Utspetsningar och urgrävningar.
 • Överbyggnad med angivande av lagertjocklek och samtliga ingående material enligt materialtabell nedan.
 • Slänter och diken med angivande av lutningar och eventuella beklädnader samt dikesdjup.
 • Dräneringsledningar
 • Kantstöd, räcken, staket och stödmurar.
 • Läge för profillinje.
 • Läge för på höjdplanen redovisade höjder, alternativt redovisas profilplan.
 • Mått på körbanor, körfält, vägrenar, mitt- och sidoremsor, gångbanor och refuger med mera.
  Mått ska utgå från koordinatsatt linje.
 • Om området utanför körbanekant varierar men gatusektionen i övrigt är densamma, kan man istället för att rita om hela sektionen, redovisa ett antal detaljer.
 • Övriga detaljer, exempelvis specialutformning av rännstensbrunnar, erosionsskydd med mera.

Materialtabell

Nr

Benämning

AMA kod

Material

Hänvisning

Tj i mm

Anmärkning

131

Beläggning

DCC.141

Asfaltbetong, slitlager för "Övriga gator"

TK:s TBv/bel (3PA1)

32

ÅDT k just

>4000

132

Beläggning

DCC.141

Asfaltbetong, slitlager för "Övriga gator"

TK:s TBv/bel (3PA1)

32

ÅDT k just

4000-2000

133

Beläggning

DCC.141

Asfaltbetong, slitlager för "Övriga gator"

TK:s TBv/bel (3PA1)

32

ÅDT k just

2000-500

134

Beläggning

DCC.241 ev. DCC.141 beroende på ÅDT

Asfaltbetong, slitlager för "Lokalgata"

TK:s TBv/bel (3PA1)

32

ÅDT k just

<500

135

Beläggning

DCC.241

Asfaltbetong, slitlager för "Lokalgata"

TK:s TBv/bel (3PA1)

32

ÅDT k just

<500

136

Beläggning

DCC.241

Asfaltbetong, slitlager för "Lokalgata"

TK:s TBv/bel (3PA1)

24

ÅDT k just

<500

137

Beläggning

DCC.341

Asfaltbetong, slitlager för "Parkeringsplats"

TK:s TBv/bel (3PA1)

45

138

Beläggning

DCC.341

Asfaltbetong, slitlager för "GC-väg"

TK:s TBv/bel (3PA1)

45

139

Beläggning

DCC.341

Asfaltbetong, slitlager för "Gångbana"

TK:s TBv/bel (3PA1)

40

141

Beläggning

DCC.131, DCC.231, DCC.331

Justerlager

TK:s TBv/bel (3PA1)

(16)

Utgår vid 1

skede

142

Beläggning

DCC.131, DCC.231, DCC.331

Justerlager

TK:s TBv/bel (3PA1)

143

Beläggning

DCC.121, DCC.221

Bindlager

TK:s TBv/bel (3PA1)

68

151

Slitlager

DCB.412

För grusväg

TRVK Väg

50

212

Bärlager, bundet

DCC.111, DCC.211, DCC.311

Bundet bärlager, 2 lager

TK:s TBv/bel (3PA1)

98

213

Bärlager, bundet

DCC.111, DCC.211, DCC.311

Bundet bärlager, 1 lager

TK:s TBv/bel (3PA1)

78

214

Bärlager, bundet

DCC.111, DCC.211, DCC.311

Bundet bärlager, 1 lager

TK:s TBv/bel (3PA1)

60

215

Bärlager, bundet

DCC.111, DCC.211, DCC.311

Bundet bärlager, 1 lager

TK:s TBv/bel (3PA1)

48

216

Bärlager, bundet

DCC.111, DCC.211, DCC.311

Bundet bärlager, 1 lager

TK:s TBv/bel (3PA1)

40

301

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

268

302

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

260

303

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

255

304

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

168

305

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

160

3036

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

155

307

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

136

308

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

128

309

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

100

310

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

80

311

Bärlager, obundet

DCB.32

Bärlager för grusväg

TRVK Väg

250

312

Bärlager, obundet

DCB.32

Bärlager för grusväg

TRVK Väg

150

313

Bärlager, obundet

DCB.32

Bärlager för grusväg

TRVK Väg

100

314

Bärlager, obundet

DCB.5

Justering med krossmaterial 0-40

TRVK Väg

>90

315

Bärlager, obundet

DCB.5

Justering med krossmaterial 0-20

TRVK Väg

<90

316

Bärlager, obundet

Ingår i kod för sten

Sättgrus

AMA

50

För gatsten

317

Bärlager, obundet

Ingår I kod för plattor och marksten

Sättgrus

AMA

30

För plattor och marksten

318

Bärlager, obundet

-

Torrbruk, jordfuktat

50

401

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

760

402

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

690

403

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

610

404

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

565

405

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

540

406

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

510

407

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

475

408

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

465

409

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

460

410

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

456

411

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

450

412

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

448

413

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

440

414

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

420

415

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

401

416

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

393

417

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

385

418

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

375

419

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

368

420

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

360

421

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

275

422

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

268

423

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

260

424

Förstärkningslager

DCB.2

Material för grusväg

TRVK Väg

450

425

Förstärkningslager

DCB.2

Material för grusväg

TRVK Väg

350

501

Fyllning jord

CEB.112

Mineraljord

TRVK Väg

502

Fyllning sprängsten

CEB.111

Sprängsten

TRVK Väg

503

Tätning bergterrass

CEE

Förstärkningslagermaterial

TRVK Väg

Ingår i bergschakt/

fyllning

504

Geotextil

DBB.1

Bruksklass 3

TRVK Väg

Geotextil som materialskiljande lager i vägöverbyggnad (2J)

505

Geotextil

DBB.1

Bruksklass 4

TRVK Väg

Geotextil som materialskiljande lager i vägöverbyggnad (2J)

601

Kantstöd

DEC.2

Betongkantsten Btg B

Kantstöd av betong (2LB)

120 mm synligt

602

Kantstöd

DEC.2

Betongkantsten Btg C

Kantstöd av betong (2LB)

80 mm synligt

603

Kantstöd

DEC.2

Betongkantsten Btg D

Kantstöd av betong (2LB)

160 mm synligt

604

Kantstöd

DEC.2

Betongkantsten Btg S

Kantstöd av betong (2LB)

70 mm synligt

605

Kantstöd

DEC.2

Betongkantsten Btg U

Kantstöd av betong (2LB)

40 mm synligt

606

Kantstöd

DEC.1

Gradhuggen faskantsten GF 1

Kantstöd av granit (2LA)

120 mm synligt normalt

607

Kantstöd

DEC.1

Gradhuggen faskantsten GF 1 i betong

Kantstöd av granit (2LA)

120 mm synligt normalt

608

Kantstöd

DEC.1

Gradhuggen faskantsten GF 1 med stöd av asfalt

Kantstöd av granit (2LA)

120 mm synligt normalt

609

Kantstöd

DEC.1

Råhuggen vinkelkantsten RV 4

Kantstöd av granit (2LA)

120 mm synligt normalt

610

Kantstöd

DEC.1

Råhuggen vinkelkantsten RV 4 i betong

Kantstöd av granit (2LA)

120 mm synligt normalt

611

Kantstöd

DEC.1

Råhuggen vinkelkantsten RV 4 med stöd av asfalt

Kantstöd av granit (2LA)

120 mm synligt normalt

612

Kantstöd

DEC.1

Råhuggen vinkelkantsten RV 6

Kantstöd av granit (2LA)

80 mm synligt normalt

613

Kantstöd

DEC.1

Råhuggen vinkelkantsten RV 6 i betong

Kantstöd av granit (2LA)

80 mm synligt normalt

614

Kantstöd

DEC.1

Råhuggen vinkelkantsten RV 6 med stöd av asfalt

Kantstöd av granit (2LA)

80 mm synligt normalt

615

Kantstöd

DEC

Storgatsten

Kantstöd av granit (2LA)

40 mm synligt normalt

616

Kantstöd

DEC

Storgatsten i torrbruk

Kantstöd av granit (2LA)

40 mm synligt normalt

617

Kantstöd

DEC

Storgatsten med 2 skift rännsten

Kantstöd av granit (2LA)

40 mm synligt normalt

618

Kantstöd

DEC

Ramsten

Kantstöd av granit (2LA)

120 mm synligt normalt

701

Beklädnad

DDB

Växtjord och sådd

Projektering av gröna ytor (2AG1) resp. Anläggning av gröna ytor (3Q) samt underliggande menyer

100

702

Beklädnad

DDB.2

Växtjord och plantering

Projektering av gröna ytor (2AG1) resp. Anläggning av gröna ytor (3Q) samt underliggande menyer

300

Växter enl. växtlistan

703

Beklädnad

DDB.2

Växtjord och plantering

Projektering av gröna ytor (2AG1) resp. Anläggning av gröna ytor (3Q) samt underliggande menyer

450

Växter enl. växtlistan

704

Beklädnad

-

Fukthållande lager

Projektering av gröna ytor (2AG1) resp. Anläggning av gröna ytor (3Q) samt underliggande menyer

200

705

Beklädnad

DDB.6 ?

Direktsådd metod A

TRVK Väg

706

Beklädnad

DDB.6

Direktsådd metod C

TRVK Väg

707

Beklädnad

DCB.6

Stödremsa krossmaterial 0-20

TRVK Väg

708

Beklädnad

DCG.112

Storgatsten

Storgatsten (2KB1.2)

~140

709

Beklädnad

DCG.111

Smågatsten, grå

Smågatsten (2KB1.1)

~90

710

Beklädnad

DCG.111

Smågatsten, röd

Smågatsten (2KB1.1)

~90

711

Beklädnad

DCG.111

Smågatsten, svart

Smågatsten (2KB1.1)

~90

712

Beklädnad

DCG.111

Smågatsten, vit

Smågatsten (2KB1.1)

~90

713

Beklädnad

DCG ?

Gångbanesten

Gatsten och naturstensplattor (2KB1)

~120

714

Beklädnad

DCG.12

Gångbanehallar

Naturstensplattor (2KB1.3)

200

715

Beklädnad

DCG.2

Btg-plattor, typ

Betongplattor (2KB2)

716

Beklädnad

-

Provisorisk slänt av ABT/B 180

TK:s BBL; VVTK Väg

~30

Lutning <1  1

717

Beklädnad

DCG.2

Btg-marksten, typ

Betongplattor (2KB2)

801

Dränledning

PB-.531

PE 110

TRVK Väg

802

Dränledning

PB-.531

PE 160

TRVK Väg

803

Kringfyllning

CEC.3

Makadam 8-12

TRVK Väg

>100 mm över ök

804

Resterande fyllning

CEC.4

Makadam 30-60

TRVK Väg

901

Räcke

DEG.1

Vägräcke N1

VGU***

Vägräcken (2MA)

902

Räcke

DEG.1

Vägräcke H2

VGU***

Vägräcken (2MA)

903

Räcke

DEG.1 och DEG.2

Kollektivtrafikräcke, typ

Räcken, stängsel, plank mm (2M)

TK:s ritn 363/93-3584

904

Räcke

DEG.1 och DEG.2

Rörräcke, typ

Räcken, stängsel, plank mm (2M)

905

Stängsel

DEG.3

För kollektivtrafik, nätstängsel H =

Gångbaneräcken (2MB)

906

Stängsel

DEG.3

Vid bergstup, nätstängsel H=10 m

Nätstängsel vid bergsstup (2MC)

*** Nr 901 och 902 Se VGU del Väg och gatuutrustning, kap 2 Räcken