2CE1.16 Planteringsplan 

På planteringsplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen, följande:

  • Ny buskplantering med angivande av sorter och antal.
  • Nya stamträd och buskträd med angivande av sorter och antal.
  • Typ av grässådd
  • Planteringarna måttsätts.
  • Växternas lägen måttsätts med avstånd till planteringskant respektive inbördes avstånd.