2CE1.19 Kontaktledningsplan

Befintliga redovisas med tunna streckade linjer, master ska vara ofyllda, men vid åtgärd ska masterna numreras och specificeras i tabell. Nytt ska vara tjocka heldragna linjer, master ska vara fyllda. Standardskala är 1:400. På kontaktledningsplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen, följande:

Befintligt

 • Befintliga ledningar och kablar (redovisas streckat) inklusive typ.
 • Befintliga master, i vissa fall numrerade.

Nytt

 • Kontaktledningsmaster med koordinater.
 • Koordinatsatt punkt enligt materialpärm – kontaktledning.
 • Upphängning (armar och tvärtrådar).
 • Kontaktledning
 • Återledning
 • Skyddsjord/genomslagssäkring.
 • Trådföring och rälsförhöjning.
 • Lägesangivelse av master med mera ska ske genom koordinatbestämning som redovisas i tabell/mastförteckning. Där redovisas även belastningsberäkningar.
 • Fundamentstyp vid till exempel bro.

Tillverkningsnummer på spårvägsmaster enligt tabell nedan.

Underlag för Relationshandling
Tillverkningsnummer fylls i av entreprenör, mast id fylls i av projektör.

Mast id.

Tillverknings nr.