2CE3 Ritningsbeteckning primärkarta

Symbolbilder och beteckningar för primärkartverket i Göteborg följer de beteckningar för primärkartor som fastställts av SBK i samråd med övriga tekniska verk. Dessa beteckningar bygger i sin tur på anvisningar från Statens Lantmäteriverk, och finns publicerade i gamla HMK (Handbok till mätningskungörelsen), Kartografi, HMK-ka bilaga D: Kartbeteckningar i skala 1:400/1:500, 1:1000 och 1:2000.

Avvikelser

I primärkartverket i Göteborg förekommer avvikelser från gamla HMK-ka bilaga D för vissa objekt:

Överkryssning

Anläggningar som ska utgå kryssas, om det gagnar tydligheten.