2CE6 Ritningsnumrering byggritningar

Ritningsnumrering

Ritningsnummer består av:

  • ärendenummer XXX/XX-
  • fyra siffror enligt följande:

 

X5XX

Standardritning

0001 - 0099

Översiktsplan, plannyckel

0101 - 0199

Befintliga förhållanden

0201 - 0399

Trafikförslag/trafikplan

0401 - 0499

Belysningsförlag, översikt

0601 - 0999

Belysningsförslag

1001 - 1499

Höjdplan

1601 - 1699

Underhållsplan

1701 - 1799

Utrustningsplan

1801 - 1899

Ytskiktsplan

1901 - 1999

Planteringsplan

2001 - 2479

Längdprofil

2481 - 2499

Profilritning spår

2601 - 2999

Vakant

3001 - 3499

Normalsektion

3601 - 3999

Vakant

4001 - 4199

Ledningsplan

4201 - 4220

Signalplan

4221 - 4249

Kabelplan

4251 - 4399

Vakant

4401 - 4499

Lyktplan/Belysningsplan

4601 - 4699

Luftledningsplan/Kontaktledningsplan

4701 - 4749

Signal- och växelstyrningsanläggning

4751 - 4799

Växelvärme

4801 - 4899

Signalsäkerhetsanläggning

4901 - 4999

Projektanpassad standardritning för kontaktledning

5001 - 5399

Byggnadsverk

5401 - 5499

Belysningsinstallation i byggnadsverk

5601 - 5999

Vakant

6001 - 6499

Geotekniska ritningar/Provgropsritning

6601 - 6999

Geotekniska ritningar

7001 - 7499

Tvärsektion och sektionsplan

7601 - 7999

Utsättningsplan

8001 - 8199

Vägutrustningsplan

8201 - 8299

Trafikanordningsplan

8301 - 8499

Trafikföringsprincip

8601 - 8999

Vakant

9001 - 9299

Specialritningar

9301 - 9319

Monteringsritning, spår

9321 - 9339

Rälsnumreringsritning, spår

9341 - 9359

Växelbeställningsritning, spår

9361 - 9379

Spårplan

9381 - 9499

Vakant

9601 - 9999

Vakant