2CG4 Övertagandebesked trafiksignaler

Övertagandebeskedet är en handling som visar när signalanläggningen återgår till funktionsentreprenaden. Byggledaren tillser att slutbesiktning sker och att reviderade anläggningspärmar överlämnas till funktionsentreprenör och driftansvarig på trafikkontoret.