2CG5 Övertagandebesked gatubelysning

Övertagandebeskedet är en handling som visar när belysningsanläggningen återgår till funktionsentreprenaden. Byggledaren ser till att slutbesiktning sker.