2CG6 Startbesked för etableringsskötsel av grönytor under garantitiden

(Ifylls av byggledaren i samband med slutbesiktningen) 

Projektnamn:

Trafikkontorets Dnr:

Trafikkontorets ombud:

Entreprenör:

Entreprenörens kontaktperson:

Startdatum:

Slutdatum:

Ansvarig för kallande till garantibesiktning:

 

Handlingar som ska överlämnas till representant för park & natur

Bilaga

Ytskikts- och planteringsritning och ev. separat växtförteckning

Följesedlar på växter och ev. gräsfröblandningar


  

Göteborg den………

Göteborg den………

Göteborg den…………

…………………….

……………………….

……………………………

Trafikkontorets ombud

Ansvarig parkintendent

Ansvarig entreprenör