2CG9 Arbetsbevis gatubelysning

Arbetsbeviset är en handling som visar när i tiden gatubelysningen helt eller delvis kommer att byggas om eller ingå i entreprenadområde. Under byggnadstiden ansvarar entreprenören för gatubelysningens skick och funktion. Underlag till arbetsbeviset upprättas av projektören i samband med projektering och bifogas handlingen.