2DG Anläggningsregister

Nu flyttas anläggningsregistret för Göteborgs Spårvägsnät från Bandatabasen till Bantekniks drift och underhållsdatabas. Detta innebär en del förändringar för er som entreprenörer. Registret utgörs av en databas där informationen finns samlad.

Informationen ska fyllas i på nedanstående checklistor (en för varje teknikgren) och sedan skickas till ansvarige för anläggningsregistret, se Underlag kontaktlista (2AD1)

Spår

  • Spår
  • Växel
  • Spårkorsning
  • Detalj

Indata till anläggningsregistret - SPÅR

Instruktioner för ifyllnad av formulär: Indata till anläggningsregistret - SPÅR

Indata till anläggningsregistret - DETALJ

Instruktioner för ifyllnad av formulär: Indata till anläggningsregistret - DETALJ

Kontaktledning  

Indata till anläggningsregistret - KONTAKTLEDNING 

Instruktioner för ifyllnad av formulär: Indata till anläggningsregistret - KONTAKTLEDNING

Signal

Indata till anläggningsregistret - SIGNAL 

Instruktioner för ifyllnad av formulär: Indata till anläggningsregistret - SIGNAL

Checklista entreprenör

Följande dokument ska fyllas i av entreprenören och överlämnas till byggledaren senast vid slutbesiktningen. Instruktionen ska biläggas bygghandlingen.

  • CHECKLISTA
  • Instruktion för ifyllnad av: CHECKLISTA