2H Byggnadsverk

Till byggnadsverk räknas exempelvis konstruktionstyperna bro, tunnel, kaj, kanalmur, stödmur, miljöskärm, bergskärning, tråg, påldäck, bankpålning, anordningar för sjötrafik och flytbryggor samt byggnadsverk som ingår i underbyggnadsrätt vid tredimensionell fastighetsbildning.