2HA1 Broar för spårbunden trafik

Spårvägslast 2012

Belastningsbestämmelser för spårvägsbroar i Göteborg.

Allmänt

Belastningsbestämmelser för spårvägsbroar i Göteborg utgör tillägg och ändringar till TRVK Bro 11 (publ. 2011:085). "Spårvägslast 2012" beskriver belastningar från spårvagn.

För spårvägsbroar utan vägbana upplåten för allmän trafik eller för kollektivtrafik med buss ska "Boverkets föreskrifter (BFS 2013:10) och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)" tillämpas.

För spårvägsbroar med vägbana upplåten för allmän vägtrafik eller för kollektivtrafik med buss ska "Vägverkets föreskrifter (VVFS 2004:43) om tillämpning av europeiska beräkningsstandarder" tillämpas.

Om lag, förordning eller myndighetsföreskrift ställer hårdare krav än TRVK Bro gäller dessa krav före krav i TRVK Bro.

Bestämmelserna gäller för Göteborgs stad.