2HA1.10 Övriga laster

För vindlast gäller att spårvagnens vindyta ska antas motsvara en rektangel med höjden 3,2 m över räls överkant.