2HA1.5 Lastens inverkan i vertikal led

Fördelning av axellaster av spårvagn

För spridning av axellaster genom räler, sliprar och ballast se SS-EN 1991-2, 6.3.6.

Dynamisk inverkan

Dynamikkoefficient beaktas vid vertikal lastpåverkan av spårvagnslast enligt Spårvagnslast SPV 1 (2HA1.2) och Spårvagnslast SPV 2 (2HA1.3) samt arbetståg enligt Arbetståg (2HA1.4). Koefficienten beräknas enligt SS-EN 1991-2, 6.4.5.2. Dynamikfaktor Φ2 får tillämpas för broar på alla banor.

Utmattning

Spårvagn

Utmattningskontroll utföres enligt SS-EN 1991-2 bilaga D, D.1 och D.2 med lastmodell 71 utbytt mot spårvagnslast SPV 2.

Utmattningslast beräknas exklusive faktorn α.

Kontroll av utmattning i armering respektive betong kan utföras enligt SS-EN 1992-2, Bilaga NN, NN.3.1 resp. NN.3.2 för beräkning av λS resp λC. Normaltrafik får förutsättas vid bestämning av λS,1. Trafikvolymen antas uppgå till 25 miljoner ton per år.

Om inte annat anges i den objektspecifika tekniska beskrivningen beräknas utmattning med spårvagnslast på enbart ett spår.

Vägtrafik

Trafikkategori vid bestämning av antalet Nobs anges i den objektspecifika tekniska beskrivningen

Förutsättningar för provisorisk bro bestäms i varje särskilt fall av trafikkontoret och anges i den objektspecifika redogörelsen för förutsättningar och metoder för dimensionering.