2HA1.9 Nedböjning och svängningar

Brons nedböjning och deformationer beräknas enligt TRVK Bro, B.3.4.2.

Svängningar ska beaktas i enlighet med TRVK Bro, B.3.4.3.