2HA2 Underbyggnadsrätt vid 3D-fastighetsbildning

I dokumentet till höger på sidan sammanfattas de krav som trafikkontoret ställer på detaljplaner med markanvändningen trafikområden och som ingår i en tredimensionell fastighetsbildning. Ett exempel på tredimensionell fastighetsbildning är när trafikkontoret ska förvalta gata vars överbyggnad belastar en blivande parkeringsanläggning under mark