2HC Normer vägtunnlar


Förutom vad som anges i kapitlet Normer trafikbelastade byggnadsverk (2HA), gäller följande regelverk med gällande uppdateringar och tillägg för vägtunnlar.

  • Transportstyrelsens föreskrifter
  • TRVK Tunnel 11
  • TRVR Tunnel 11