2KB1 Gatsten och naturstensplattor

Val av granit

I första hand används befintligt material på plats. Om befintligt material saknas ska kontroll göras om tänkt material finns i lager på trafikkontorets stengård, Ringön.

Brunn i gatstensyta

Ett skift smågatsten sätts om möjligt runt brunnsbetäckningen. Se standardritning 363/93-2571.

Fogar

På hållplatser under bänkar, vid stolpar samt vid svåråtkomliga ytor väljs tåligare fogmaterial av till exempel vax.