2MA Vägräcken

Regler och krav

  • VGU, Väg och gatuutrustning, kap 2 Räcken.
  • AMA Anläggning 10 DEG.1.

Material

  • Material till vägräcke ska uppfylla krav enligt AMA Anläggning 10 DEG.11.

Utförande

  • Vägräcke ska uppsättas och monteras enligt AMA Anläggning 10 DEG.11.
  • Vägräcke i lättklinker, se standardritning 363/93-6544.