2MB3.1 På hållplats

Mellan körbana och hållplats

Alt

Typ

Höjd mm

1

GG/1050T

1 000

2

GG1050/T

1 000

3

DELTA

1 000

 

Mellan spårriktningar (mitträcke)

Alt

Typ

Höjd mm

1

GG/1150S

1 100

2

GG/1150S

1 100

3

GG/1350S

1 300

4

GG/1350S

1 300