2MC1 Nära bostadsområde mm

Inom och i nära anslutning till bostads-, lek- och idrottsområden eller om skärningen kapar av ett befintligt gångstråk, enligt figur nedan.

L = bergskärningslängd

H = bergskärningshöjd