2R Betäckningar - framtagning och/eller byte

Projektören tar fram typ och antal betäckningar som ska bytas på respektive objekt.
Se Betäckningar (3N) och VA-ledningar (2AE1.1).