2SA1 Kabel

Huvudledning

Gruppledning

Kabeltyp SE-N1XE-R gul ska användas mellan belysningscentral och stolpar.

SE-N1XE-R 4x16 mm2 gul ska användas när anslutning sker till befintliga anläggningar med 4-ledarsystem.

SE-N1XE-R 5x16 mm2 gul ska användas vid nya belysningsanläggningar med ny belysningscentral. Kabeln ska ha en extra längd av 0,5 m för att minska risker för skador vid sättningar. Utgående kabel ska märkas i belysningscentral och varje stolpe med aktuellt driftnummer.

Kabelarean ska vara 16 mm2 i hela kommunen exklusive Askim och Södra Skärgården där kabelarean ska var 10 mm2.

Lyktledningen mellan gruppcental (stolpsäkring) och armatur ska vara halogenfri av typ EBB XG1,5 eller likvärdigt, avsäkras med 10 A med en extra längd (0,5 m) för att underlätta underhållsåtgärder.

Ledning i mark mellan gruppcentral (säkring) och till exempel vänthall och informationstavla ska vara av typen EBBJ 2G2,5 +2,5 mm2.

Fasläge på gatubelysningsnätet

Fasläge på gatubelysningsnätet utförs enligt följande:

Kabeltyp

L1

L2

L3

PEN

4-ledare

EBBJ alt 1

Svart

Vit

Röd

Skärm

4-ledare

EBBJ alt 2

1

2

3

Skärm

4-ledare

EXK

1

2

3

Blå

4-ledare

N1XV

1

2

3

Gul/Grön

4-ledare

N1XE

Brun

Svart

Vit

Gul/Grön

Kabeltyp

L1

L2

L3

N

PE

5-ledare

N1XV

1

2

3

Blå

Gul/Grön

5-ledare

N1XE

Brun

Svart

Vit

Blå

Gul/Grön

Montageinstruktion TN-S system

Nya anläggningar som ej ansluts till befintliga system ska utföras som TN-S system.

Nya belysningscentraler ska vara utförda för TN-S system (5 skenor). PEN-skena ska ha samma area som övriga skenor.

Monteringsinstruktion, enligt standardritning nr 363/93-5590, översikt.