2SC Underlag relationshandlingar

Inmätning, relationshandlingar belysningsanläggningar

I belysningshandlingar ska stå att anläggningen ska inmätas digitalt enligt Relationshandlingar (2D). Belysningskabelns läge ska även redovisas till Göteborg Energi Nät AB.