Start

Välkommen till Teknisk Handbok (TH) - administrativa och tekniska anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering och anläggning, på uppdrag av trafikkontoret och park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad.

Teknisk Handbok vänder sig även till övriga förvaltningar inom Göteborgs Stad som arbetar med planering, projektering och anläggning av allmän plats. 

Teknisk Handbok har sedan 2013-04-15 ersatt TTA och TPU.

Denna version av Teknisk Handbok, TH 2013:2, är daterad
2013-10-15. 
För första gången ingår nu delarna som rör Planering i handboken. Utvecklingsarbete pågår dock fortfarande - läs mer om detta under Planering.

Mindre revideringar görs löpande.
Samtliga revideringar från och med 2013-10-15 är markerade med grön text.

Nästa stora versionsuppdatering sker 2014-04-15.
          

Har du synpunkter eller frågor om Teknisk Handbok så kan ni kontakta oss via e-post: th@trafikkontoret.goteborg.se

Har du allmänna synpunkter eller frågor till trafikkontoret eller park- och naturförvaltningen når du oss bäst på nedanstående e-postadresser: 
Trafikkontoret: trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se
Park- och Naturförvaltningen: parkonatur@ponf.goteborg.se

För att göra en felanmälan av gator, torg, parker och övriga anläggningar hänvisar vi till:
Göteborgs Stad
Tel. 031-365 00 00
e-post: goteborg@goteborg.se
www.goteborg.se

 Senast uppdaterad 2014-04-15